Téamaí


43
19
12
16
23
27
22
9
35
41
10
3
17
37
1
21
13
11
23
38
10
15
17
7
10
8


Teideal: Bua san uisce

Daniel Wiffen
Teideal: Lá na Lampaí

... agus Lá na dTomhas!
Teideal: Éadaí

Nuacht i bPictiúir
Teideal: Teacht le chéile na nGael!

Tá na grúpaí atá i mbun na gcluichí Gaelacha uilig le teacht le chéile mar ghrúpa amháin
Teideal: Máthairtheangacha

Is iad cuisle an phobail iad...
Teideal: Cad chuige nach bhfaigheann Éire níos mó sneachta?

Ní thig linne bheith ag brath ar shneachta, agus seo an fáth…
Teideal: An Carghas

Am tábhachtach do Chríostaithe
Teideal: An Ghaeilge mórthimpeall orainn

Coinnigh súil amach don Ghaeilge a bhíonn thart ort
Teideal: Ó Labhair an Teanga Gaeilge liom!

Cá mhéad focal Gaeilge a úsáideann tú agus tú ag caint i mBéarla?
Teideal: Dhá chluiche mhóra

Craobh-bhabhtaí na hAfraice agus na hÁise
Teideal: Saoire, Pancóga, Grá agus Carghas!

Tá go leor rudaí ag titim amach an tseachtain seo!
Teideal: Bliain Úr fhuar!

Tá an aimsir FHUAR ag cur isteach ar Bhliain Úr na Síne
Teideal: Bliain úr na Síne

Ceann de na hócáidí ceiliúrtha is mó ar domhan
Teideal: Comórtais Sheachtain na Gaeilge

Bain triail astu!
Teideal: Rialtas nua

Stormont ar ais
Teideal: Mistéir Amelia Earhart

An bhfuil íomhá againn dá heitleán?
Teideal: Lá Fhéile Bríde

An 1ú lá den earrach
Teideal: Meabhairshláinte na bPáistí

Tá guth agam!
Teideal: Puzail

Deis spraíúil le bheith ag foghlaim
Teideal: Seachtain na Scéalaíochta

Is dual dúinn an scéalaíocht!
Teideal: Lá Lego

Bríce ar Bhríce
Teideal: Lá na hAstráile

Machnamh, meas, ceiliúradh?
Teideal: An Coilíniú

Míniú ar an mhéid atá i gceist leis an choilíniú
Teideal: Cook gan Chloigeann!

Bhain loitiméirí an cloigeann de dhealbh san Astráil!
Teideal: Tuar na hAimsire

Cad é an sórt aimsire atá le teacht?
Teideal: Contúirtí na Cluichíochta

An gcaitheann tusa barraíocht ama ag cluichíocht ar líne?
Teideal: Lá Idirnáisiúnta na Peannaireachta

An fiú peann a thógáil?
Teideal: Piongainí, Piongainí!

Fíricí faoin éan iontach seo
Teideal: Piongainí ag plódú!

Éin as an ghnáth, a chónaíonn i ngrúpaí móra ar an oighear
Teideal: Níos mó ná brící

Clár scoile faoi Lego agus an mheabhairshláinte
Teideal: CES 24

Teicneolaíocht na todhchaí
Teideal: Martin Luther King Jr.

An fear a bhain cearta sibhialta amach do phobal gorm Mheiriceá
Teideal: Curadh Cairtíneachta an Domhain!

Gasúr ó Chontae an Dúin sa chéad áit i gcomórtas domhanda
Teideal: Lá MLK

Ag ceiliúradh a shaoil
Teideal: Eitleoga

Caitheamh aimsire ón chianaimsir
Teideal: Dúil ag tioránasár óg sna cosa!

Cad é an rud deireanach a d’ith tioránasár óg?
Teideal: Stailc mhór

Ní bheidh na mílte ag obair
Teideal: Lá le bheith saoithiúil!

Ná bíodh eagla ort a bheith difriúil!
Teideal: Drochthús le 2024

Slad sa Phalaistín agus Crith Talún sa tSeapáin
Teideal: Scála Richter

Cad é atá ann agus cad é mar a oibríonn sé?
Teideal: Feirmeoireacht anois agus fadó

Tháinig athruithe Móra le céad bliain
Teideal: Pirimidí

Tá siad ar fáil ar fud an Domhain
Teideal: Comórtas na gCártaí Nollag 2023 – na Buaiteoirí

Comhghairdeas le gach duine a ghlac páirt!
Teideal: Lá an Chapaill

Ainmhí a bhfuil dlúthbhaint aige leis an tír seo.
Teideal: Seó Soilse sa Spéir…

…má imíonn na scamaill!
Teideal: Féasta do 2,000??!

Leid faoi shean-Ghaolta linn!
Teideal: 2. Bia ag athrú

Cuid 2 - Teas
Teideal: 1. Bia ag athrú

Cuid 1 - Fuacht
Teideal: Cérbh iad na Ceiltigh?

Eolas ar an dream tábhachtach seo
Teideal: Glantachán Geamaireachta?

Am le drochnós a athrú?
Teideal: Lá Breithe Walt Disney

122 bliain ó shin a rugadh é
Teideal: Ealaín ón Dúlra

Féach thart ort taobh amuigh le hinspioráid a fháil
Teideal: Míle Órga na Nollag

Bualadh bos is greadadh cos...
Teideal: Conspóid faoi Mhúsaem na Breataine

Titim amach idir an Bhreatain agus an Ghréig
Teideal: COP28

Am don ghníomh?
Teideal: Comórtas GREANN-ghrafadóireachta Fiadhúlra 2023

Ainmhithe atá róghreannmhar!
Teideal: Cad a dhéanfaidh muid feasta gan ghealra?

Cosc ar ghealra phlaisteach!
Teideal: Slán leis an ghealra

Ní bheidh ollmhargaí ag díol rudaí le gealra orthu an Nollaig seo*
Teideal: Comórtas na gCártaí Nollag

Cruthaigh do Chárta Nollag féin agus seol isteach chugainn é!
Teideal: Tá an Nollaig buailte linn!

Tá ceiliúradh na Nollag tosaithe ag NuachtAnois!
Teideal: Seó na mBréagán

Ní fada uainn anois an Nollaig!
Teideal: Lá Fibonacci 2023

Matamaiticeoir mór le rá
Teideal: Rainn do Pháistí Óga

Rímeanna agus amhráin bheaga atá againn leis na cianta
Teideal: Lá na bPáistí Uile

An raibh a fhios agat go bhfuil cearta agat?
Teideal: ReelLIFE SCIENCE

Bhur gcuid foghlama san eolaíocht a thaispeáint don saol!
Teideal: D’éirigh go geal le Gaeilge 24!

Dúshlán le Gaeilge a labhairt an lá ar fad!
Teideal: Gaza gan ghnaoi

Stad an slad!
Teideal: An Phalaistín agus Iosrael – Cúlra

An t-eolas cúlra a bhaineann leis na fadhbanna idir an Phalaistín agus Stát Iosrael
Teideal: An Phalaistín agus Iosrael – teannas sa Phalaistín

An t-eolas cúlra a bhaineann leis na fadhbanna idir an Phalaistín agus Stát Iosrael
Teideal: An Phalaistín agus Iosrael – ó bhunú Stát Iosrael go dtí an lá inniu

An t-eolas cúlra a bhaineann leis na fadhbanna idir an Phalaistín agus Stát Iosrael
Teideal: Cat Callánach

Fuaimeanna féilíneacha
Teideal: Seachtain na hEolaíochta

Fiosraigh agus foghlaim!
Teideal: Origami

Seanstíl cheardaíochta ón tSeapáin
Teideal: Diwali 2023

Féile na Soilse
Teideal: Lá an Chineáltais ar na Meáin Shóisialta

Bímis níos cineálta lena chéile!
Teideal: Fíricí faoin Chrosóg Mhara

Foghlaim rud nua faoin chrosóg mhara
Teideal: Cloigeann gan chorp

Tuiscint nua ar an chrosóg mhara
Teideal: Súil ar an airgead

Déan rud amháin…
Teideal: An bhfuil Makaton agat?

Bhí na páistí i Naíscoil Bheanna Boirche ag foghlaim Makaton
Teideal: Rás na Samhna

Litrigh na focail i gceart le dul níos gasta chuig Cóisir na dTaibhsí!
Teideal: Aidiachtaí na Samhna

Cluiche le haidiachtaí na Samhna a chleachtadh
Teideal: Cluiche na Caillí

Tá Caitlín Cailleach cantalach – cad é nach maith léi inniu?
Teideal: Fáilte roimh an bhabaí úr

Rugadh meacaic Bharbarach óg
Teideal: Cluichí sacair ag déanamh dochair don timpeallacht!

Peileadóirí agus a lucht leanúna ag taisteal barraíocht
Teideal: Gaistí do na Gadaithe

Tá eolaithe ag iarraidh ainmhithe ionracha a cheapadh
Teideal: Dróin dóiteán

Dóigh nua le tinte a mhúchadh
Teideal: Cárta Dearg don Chiníochas

Seas an fód in éadan an drochiompair seo.
Teideal: Meaitseáil na dTáblaí

Cluiche meaitseála a dhaingníonn na táblaí iolraithe
Teideal: Bíodh eagla oraibh!

Teachtaireacht ó Chailleach do léitheoirí NuachtAnois!
Teideal: Tá an carr sin…Luvly!

Carr beag a thagann i mbosca
Teideal: Ar lorg na hAthchúrsála

Tá Seachtain na hAthchúrsála buailte linn!
Teideal: Dairteanna

Cá mhéad dairt atá de dhíth ortsa le 0 a fháil?
Teideal: Ag troid in éadan an Bhochtanais

Lá idirnáisiúnta le deireadh a chur leis
Teideal: Seachtain na Mata 2023 – Puzail

Puzal nua do gach lá de Sheachtain na Matamaitice (agus na freagraí)
Teideal: A mhúinteoir, tá siadsan ag cóipeáil!

Boinn airgid nua ag na Sasanaigh!
Teideal: Seachtain na Matamaitice, 2023

Cuidíonn scileanna mata linn i ngach gné den saol
Teideal: An Aoine, an 13ú lá…🐈‍⬛🐈‍⬛🐈‍⬛

An duine piseogach thusa?
Teideal: Dúshlán mór d’Éirinn

An féidir le hÉirinn dul níos faide ná an babhta ceathrú ceannais?
Teideal: Fáilte roimh an mhac tíre!

Ar chóir é a thabhairt ar ais in Éirinn?
Teideal: Lá Domhanda an Mhíle Órga

Féach thart ort taobh amuigh le hinspioráid a fháil
Teideal: Lá Domhanda na Meabhairshláinte 2023

Bí buí!
Teideal: An sean agus an nua

Bíonn rudaí ag athrú i rith an ama
Teideal: Seachtain an Chódaithe

Tuigeann ríomhairí teanga speisialta
Teideal: Euro 2028 ag teacht go hÉirinn!

Ach seans nach mbeidh aon fhoireann as Éirinn ag imirt ann!
Teideal: Lá Domhanda na Múinteoirí

Lá le do mhúinteoir a cheiliúradh
Teideal: Seachtain Dhomhanda an Spáis

Tá a lán ag tarlú amuigh ansin!
Teideal: 6 Daoine Óga in éadan 32 Tír

Troid ar son an cheartais aeráide
Teideal: An Mhí Idirnáisiúnta le Siúl ar Scoil

Cuideoidh sé leat ar a lán bealaí!
Teideal: Sosanna Spleodracha

Tá an aclaíocht, agus an Ghaeilge, maith don chroí!
Teideal: Ag caint leis na cearca!

Síleann eolaithe go dtig leo caint sicíní a thuiscint
Teideal: Stoirm Agnes

Baol tuilte in Éirinn
Teideal: Lá Eorpach na dTeangacha

Bain triail as teanga eile!
Teideal: Cónocht an Fhómhair

Nuair a bhíonn an lá agus oíche ar chomhfhad lena chéile
Teideal: Loch nEathach

Fíricí faoin loch is mó in Éirinn
Teideal: Loch nEathach gormghlas

Alga ag fás ann
Teideal: Teanga Chomharthaíochta na hÉireann

Teanga a d’fhéadfaimis go léir a fhoghlaim
Teideal: Laoch i measc na nGael

Scéal brónach faoi bhás Rónáin Mhic Aodha Bhuí
Teideal: An takahē – ar ais ó na mairbh!

Dea-scéal d’éan sa Nua-Shéalainn
Teideal: An Comórtas Náisiúnta Treabhdóireachta

Imeacht mór a thaispeánann obair na tuaithe
Teideal: ‘Tine Sionnaigh’

Físeán a chruthaigh Kéilidh Bradley, bunaithe ar sheanscéal as an Fhionlainn faoi na Gealáin Thuaidh
Teideal: Na Gealáin Thuaidh agus a gcuid scéalta

Sa seanam, nuair nár thuig daoine rud, chum siad scéal lena mhíniú
Teideal: Na Gealáin Thuaidh

An bhfaca tusa iad riamh?
Teideal: Lá Idirnáisiúnta an Daonlathais

Cuid lárnach dár saol
Teideal: An bhfuil d’uaireadóir cliste do do dhéanamh tinn?

Tá eolaithe i ndiaidh a fháil amach gur féidir go ndéanfadh d’uaireadóir tinn thú!
Teideal: Quiz Roald Dahl

An saineolaí Roald Dahl thú?
Teideal: Roald Dahl in Éirinn

Scéal faoi chuairt a thug Roald Dahl ar Ghaillimh in 1987
Teideal: Súil eile agus céim chun tosaigh!

Seoladh Cúla 4
Teideal: Corn an Domhain 2023

Tá comórtas lucht rugbaí tosaithe sa Fhrainc
Teideal: Deireadh Seachtaine na hOidhreachta

Deis le cuairt a thabhairt ar áiteanna stairiúla
Teideal: Seoladh Cúla 4

Cainéal úrnua Gaeilge do dhaoine óga!
Teideal: Ainmneacha na Stoirmeacha

Liosta nua do 2023-24
Teideal: Ar ais ar scoil thart ar an domhan

Tá páistí ag dul ar ais ar scoil i gcuid mhór tíortha an tseachtain seo
Teideal: Fáilte go 'Nuacht Anois'!

Seirbhís úr nuachta i nGaeilge do scoileanna
Teideal: Lá le leabhar a léamh

Léigh leat ar do sháimhín só inniu!
Teideal: Sábhailteacht Bia

Tá seo tábhachtach dár sláinte!
Teideal: Lá na hAfraice, 2023

Lá le ceiliúradh a dhéanamh ar an Afraic
Teideal: Oileán Mhanann

Turas suimiúil agus speisialta déanta ag daltaí Ghaelscoil na mBeann
Teideal: Is breá linn bheith ag foghlaim taobh amuigh!

Ní bhíonn ballaí ar gach seomra ranga i mBunscoil Bheanna Boirche!
Teideal: Lá an tSeomra Ranga Taobh Amuigh

Ba cheart do dhaltaí bheith ag foghlaim taobh amuigh gach lá scoile!
Teideal: Brioscaí!

Lá chun foghlaim faoin fhéirín bheag bhlasta seo!
Teideal: Oíche mhaith

Is rud é a bhíonn de dhíth ar gach duine
Teideal: An gcuidíonn éide scoile leis an fhoghlaim?

Scoil sa Ghearmáin atá iontach dian ó thaobh bríste de
Teideal: Nuair a bhíonn an cat amuigh…

…bíonn na luchóga ag rince!
Teideal: An Aidbhint

Beidh an Aidbhint ag tosú an Domhnach beag seo
Teideal: Cosc ar an cheannbhuille sa sacar

Tá FA na hAlban ag tabhairt rialacha níos déine isteach