Comórtas GREANN-ghrafadóireachta Fiadhúlra 2023

An 28ú Samhain, 2023


BUAITEOIR I gCATAGÓIR NA bPUNANN – ‘Tá mé ag eitilt!’ le ©Tímea Ambrus/ComedyWildlife2023

Gach bliain, bíonn comórtas ann don ghrianghraf fiadhúlra is greannmhaire ar domhan – an Comórtas GREANN-Ghrafadóireachta Fiadhúlra, nó Comedy Wildlife Awards. Thosaigh grianghrafadóir darb ainm Paul Joynson Hicks an comórtas thiar sa bhliain 2015 agus tá sé oscailte do ghrianghrafadóirí, idir óg agus aosta, fud fad an domhain. Is é an aidhm atá leis an chomórtas ná aird a tharraingt ar an domhan nádúrtha s’againn agus a thábhachtaí atá sé fiadhúlra an domhain a chaomhnú – ach sin a dhéanamh ar bhealach spraíúil. Seo thíos buaiteoirí 2023…

BUAITEOIR FORIOMLÁNCangarú an Aer-Ghiotáir le ©Jason Moore/ComedyWildlife2023

BUAITEOIR CHATAGÓIR AN UISCEDobharchú ag Damhsa le ©Otter Kwek/ComedyWildlife2023

BUAITEOIR CHATAGÓIR AN AEIRTumadh Tobann (an t-éan san uisce) le ©Vittorio Ricci/ComedyWildlife2023

BUAITEOIR CATAGÓIR NA nÓG agus ROGHA AN PHOBAILTitim Amach (na héin ag argóint) le ©Jacek Stankiewicz/ComedyWildlife2023

ARDMHOLADHNá hamharc síos (an phuifín san uisce) le ©Brian Matthews/ComedyWildlife2023

ARDMHOLADHSionnach ag caitheamh todóige le ©Dakota Vaccaro/ComedyWildlife2023

ARDMHOLADHMoncaí ag ligean a scíthe le ©Delphine Casimir/ComedyWildlife2023

ARDMHOLADHLiathróid sneachta (an t-éan sa sneachta) le ©Jacques Poulard/ComedyWildlife2023

ARDMHOLADHIs fuath liom an Luan! (an t-ulchabhán brónach) le ©John Blumenkamp/ComedyWildlife2023

ARDMHOLADHBoo! (Na cangarúnna) le ©Lara Mathews/ComedyWildlife2023

ARDMHOLADHAmharc ar dheis (an moncaí) le ©Pratick Mondal/ComedyWildlife2023

ARDMHOLADHAn Turtar Sona le ©Tzahi Finkelstein/ComedyWildlife2023

ARDMHOLADH‘Cé a chuir an crann sin ansin?!?’ (an t-éan a bhuail a chloigeann) le ©Wendy Kaveney/ComedyWildlife2023

ARDMHOLADHGrianghraf teaghlaigh le ©Zoe Ashdown/ComedyWildlife2023

Ceol: Hillbilly Swing le Kevin MacLeod
Saor in aisce lena íoslódáil ó: https://filmmusic.io/song/5705-hillbilly-swing 
Faoi cheadúnas CC BY 4.0: https://filmmusic.io/standard-license 

meas