Leabhair – Banda 4

Cluichí Bhanda 4:Teideal: Éin in Éirinn

Banda: 4c

Seo cuid de na héin a bhíonn in Éirinn. An bhfaca tú cuid ar bith acu riamh?
Teideal: Mánas Mairnéalach i dTrioblóid

Banda: 4c

Tá lá mór oibre roimh na mairnéalaigh, ach níl fonn oibre ar Mhánas Mairnéalach!
Teideal: Ag Glanadh an Tí

Banda: 4

Tá muid ag glanadh an tí. Beidh Mamaí agus Daidí sona sásta!
Teideal: Tá Nóra bunoscionn

Banda: 4

Bhí Nóra bunoscionn. Cad chuige a raibh Nóra bunoscionn?
Teideal: Daideo, Éanna agus an Gairdín

Banda: 4

Tá gairdín Dhaideo tinn ach thig le hÉanna cuidiú!
Teideal: Bríd Bóín Dé

Banda: 4

Bhí cóta deas buí ag Bríd ach ba mhaith léi cóta dearg!
Teideal: Pizza

Banda: 4

Déan pizza…ith pizza…mmm!
Teideal: Ainmhithe

Banda: 4a

Sa leabhar seo, beidh tú ag foghlaim faoi roinnt ainmhithe ársa a mhair na milliúin bliain ó shin.
Teideal: Scr

Banda: 4a

Scríobh do leabhar féin!
Teideal: Déan Preableabhar

Banda: 4a

Ar mhaith leat do phreableabhar féin a dhéanamh?
Teideal: Óstán na Mionainmhithe

Banda: 4a

Ar mhaith leat áit chónaithe a dhéanamh do mhionainmhithe?