Ag taisteal
An tÁisaonad 2020

Téacs le Mairéad Mhig Uaid

Íomhánna uilig, seachas lch 4, le Pixabay.com

Otharcharr ar lch 4 le William Murphy: https://www.flickr.com/photos/infomatique/44409460041