Is suíomh sealadach é seo atá á chur ar fáil ag an Áisaonad le hábhar léitheoireachta a chur ar fáil do Ghaelscoláirí na tíre agus muid uilig gafa sa teach faoi láthair.


This is a temporary site, provided by an tÁisaonad, Belfast, to provide reading materials to Irish medium pupils whilst schools are closed.