NUA – Réimse de leabhráin agus nuachtlitreacha folláine in-íoslódáilte atá an tÁisaonad i ndiaidh a chur in oiriúint don Ghaelscolaíocht. Beidh nuachtlitir nua á foilsiú gach coicís agus beidh sí le léamh anseo.D’fhorbair an tÁisaonad an suíomh seo in 2020, le linn ghéarchéim na paindéime le hábhar léitheoireachta a chur ar fáil do Ghaelscoláirí na tíre agus le tacú leis an fhoghlaim ar líne agus muid uilig gafa sa teach.


This site was developed by an tÁisaonad, Belfast, in 2020 during the COVID pandemic, to provide reading materials to Irish medium pupils and support online learning.