Leabhair – Banda 4

Cluichí CLEITE Bhanda 4:Teideal: Éin in Éirinn

Banda: 4c

Seo cuid de na héin a bhíonn in Éirinn. An bhfaca tú cuid ar bith acu riamh?
Teideal: An Ghrian agus an Ghealach

Banda: 4c

Bíonn an Ghrian agus an Ghealach ag lonrú sa spéir
Teideal: Mánas Mairnéalach i dTrioblóid

Banda: 4c

Tá lá mór oibre roimh na mairnéalaigh, ach níl fonn oibre ar Mhánas Mairnéalach!
Teideal: Ag Glanadh an Tí

Banda: 4

Tá muid ag glanadh an tí. Beidh Mamaí agus Daidí sona sásta!
Teideal: Tá Nóra bunoscionn

Banda: 4

Bhí Nóra bunoscionn. Cad chuige a raibh Nóra bunoscionn?
Teideal: Daideo, Éanna agus an Gairdín

Banda: 4

Tá gairdín Dhaideo tinn ach thig le hÉanna cuidiú!
Teideal: Bríd Bóín Dé

Banda: 4

Bhí cóta deas buí ag Bríd ach ba mhaith léi cóta dearg!
Teideal: Pizza

Banda: 4

Déan pizza…ith pizza…mmm!
Teideal: Tine! Tine!

Banda: 4b

Bíonn daoine ag múchadh tinte ar fud an Domhain. Tá eolas orthu sa leabhar seo.
Teideal: Péist agus a Lón

Banda: 4b

Níor mhaith le Péist cré a ithe arís! Ba mhaith léi rud eile a ithe…
Teideal: Ríomhphictiúir

Banda: 4b

An bhfuil a fhios agat cad é mar a dhéantar pictiúir ar ríomhaire?
Teideal: Ainmhithe Ársa

Banda: 4a

Sa leabhar seo, beidh tú ag foghlaim faoi roinnt ainmhithe ársa a mhair na milliúin bliain ó shin.
Teideal: Briosca Beag Blasta

Banda: 4a

Rinne seanfhear briosca beag, briosca beag blasta. Ach d’imigh an briosca ina rith go gasta.
Teideal: Scríobh Leabhar

Banda: 4a

Scríobh do leabhar féin!
Teideal: Déan Preableabhar

Banda: 4a

Ar mhaith leat do phreableabhar féin a dhéanamh?
Teideal: Óstán na Mionainmhithe

Banda: 4a

Ar mhaith leat áit chónaithe a dhéanamh do mhionainmhithe?